Reflektion och teori.

 
Om du vill så får du kalla dem för löften men för egen skull så kallar jag dem mest för mål eller riktlinjer inför året och kanske livet.
Jag inleder 2015 med ett skevt sömnmönster, ifrågasatt psyke, en längtan efter somliga människor, hopp om utveckling inom kreativa områden och missnöjdhet över mitt fysiska läge.
I slutet av nästa år hoppas jag att jag kan se tillbaka och känna att dessa saker inte länge ligger och stör i någon vrå av min insida utan att dem alla lämnat mig med lättnad.
 
Så under följande år gör jag mitt bästa för att:
- Jobba på hur jag mår, lära mig mer om hur mitt humör fungerar och vara lite snällare mot mig själv.
- Resa och hälsa på de människor jag i dagens läge träffar alldeles för lite.
- Måla, rita och skriva mer. Men framför allt att faktiskt avsluta påbörjade projekt.
- Leva lite hälsosammare och bli nöjdare med mitt leverne och fysiska tillstånd.
- Göra mer för att förbättra i världen. Detta kan handla om att donera pengar eller saker. Men även sådant som att lära mig mer, sprida information eller något så litet som en vänlig handling åt någon som behöver det.
 
2013 - 2014 så hade jag tre saker jag ville förbättre och jag tycker att jag mer eller lyckades.
- Jag ville bli mer optimistisk. Det är något jag haft problem med tidigare i mitt liv, att kunna se saker från den ljusa sida och faktiskt stanna upp och uppskatta när något blivit bra. Nu är jag betydligt bättre på att inte låta många saker ta över och jag tror det handlar mycket om att våga lita på att vissa saker måste få vara jobbiga.
- Jag ville lösa vissa problem och tvivel. Jag insåg det kanske inte då men denna punkt hänger ihop fruktansvärt mycket med den förra. Men jag kan med befrielse känna att många problem och tvivel har tagit sina avstånd.
- Jag ville bli bättre på att skriva. Med det så menade jag att jag ville bli bättra på att ta tag i att skriva, detta löste jag genom att ha med mig block och liknande rätt ofta. Det funkade faktiskt, Under 2014 så började jag massvis med historier och skrev ned flertalet ideér för ännu fler. Jag skrev även betydligt mer här på bloggen och det gör mig nästan obeskrivligt glad.
 
Så, har du något du vill ändra, sluta med, påbörja eller fortsätta med under 2015?
 
_______________________English_______________________
So for my englishspeaking friends or rather non swedishspeaking friends I would like to give it a go and publish my blog in both languages. I do apologize if the grammar is faulty or my spelling makes you want to cry. Im just going to give it my best and hopefully you will like it. I want to point out that I will probably not translate every post to its fullest and I will not translate them directly, mostly it will be a summary or something like that. 
 
I do not really believe in new years resolutions or at least I do not feel like calling what I want to achive for a new years resolution. I prefer to see the following as guide-lines or goals for the next year and perhaps for the rest of my life.
I begin this year with a wry sleepingpattern, guestionable mentalhealth, a longing to see some of my friends, hope for growth in creativefields and a dissatisfaction over my physical condition.
By the end of this year I hope I can look back and feel like I've done my best to change and that these things are no longer problems or something that bugs me.
 
So for the following year I will do my best to:
- Deal with my everyday being. I will try and work on understanding myself and be a bit kinder to myself.
- Travel and visit the people I feel like I am not getting to see enough of. I miss my friends alot since we all moved to different parts of the country, a little trip is something I feel like I need.
- Paint, draw and write more. I also want to be better at seeing my projects through to the end.
- Become more aware of my health and live healthier.
- Do more to contribute to a better world. This can be anything from donating money or things, learing, spreading the word about events or doing an act of kindness.
 
2013-2014 I did have some goals and looking back over the past year I feel like I did alot to achive them.
- I wanted to become more optimistic. This is something I've been struggling with in life, to not let the bad stuff take over and thinking that every cloud has a silver lining. I've also not been the greatest at appreciating when things have gone my way. I am alot better now, I can actually deal with situations and not get to caught up in negativity as much.
- I wanted to resolve some problems and doubts. I did not realize it then but this goal kind of belonged together with the previous one. However I can happily admit that I am no longer weighed down by those issues and doubts.
- I wanted to become a better writer. By this I ment to spend more time and actually write down alot of my thoughts. I manged to do this by trying to bring notebooks with me as much as possible and it worked out great. I got alot of stories (at least beginnings) down on paper and I wrote down alot of idéas. I also posted alot more here on my blog and that is something I feel pretty great about.
 
Do you have anything you want to change, start, quit or keep doing during 2015?
 
Allmänt / Life in general, En sådan som jag / Someone like me | Babbel, löften, nyår, Överlevnad i små doser | |
#1 - - THE REVOLT:

Nice att du även har det på engelska!^^

Att jobba med sig själv är ett väldigt stort och viktigt mål. Det är nog den viktigaste av de punkterna du skrivit. Hela ens liv börjar ju med sig själv så det är viktigt att lära känna sin styrka, sina möjligheter och sina gränser. Väldigt bra mål det där!^^

Hoppas ditt nyårsfirande blev bra!

Svar: Ja jag har fått det efterfrågat några gånger så nu var det dags (:
Tack tack, det stämmer det du säger. Lycka till med dina mål inför året!
Detsamma!
Louie / Skrället

Start