Regn.

 
Idag regnar det ute, ett sådant regn som som smugit sig på och mest uppfattas som ett slags gråaktigt brus.
Jag älskar det, en sådär romantiserad dekadens kommer som hand i hand med vad många andra ser som
tråkiga och gråa dagar. För mig vaknar längtan efter att vara kreativ till liv och med glädje låter jag det leda
mig genom vardagen. Till skillnad från många andra så blir jag mer tömd på energi då det är strålande sol
och spattig värme ute. Vem var det egentligen som bestämde att just det skulle vara det regelmässigt rätta
"bra vädret". Men visst, jag är inte omöjlig. Jag förstår väl mycket väl hur och varför det blir så. Tråkigt nog.
 
// It's raining today, that kind of rain that catches you off guard but in a very lowkey way. Pretty much just a
blur of grey that interferes with your line of sight. I love it, it is a tender and bittersweet sensation that comes
hand in hand with what many others feel is a dull and depressing day. I on the other hand can feel the urge of
creativity awake inside of me and it is by great joy I let myself fall victim for its ways and simply let it guide
me through the day. Unlike many others I however feel drained of energy when it is a bright and sunny day
and the warmth leaves you powerless and with no escape. Whoever got to decide that those days were the
proper ones to address as carriers of "good weather"? But sure, Im not stupid or something like that. I just
do not agree with it. Even though I actually understand why it is like that. I'll enjoy the rain while it lasts.
 
Start