Osammanhängande sammanhängande tankar.

 
Var ung, var ung så länge du kan och så länge det går.
Skratta varje dag.
Ifrågasätt inte lyckan.
 
Start